Termes i condicions del programa d’incubació Serious Games Lab

UN.- Organització

El Serious Games Lab (SGLab) està organitzat i gestionat per PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L.

SGLab és un programa d’incubació que ofereix a grups de desenvolupament relacionats amb la salut la formació i la tutoria necessàries per professionalitzar el seu procés de producció i realitzar amb èxit un joc seriós per a la salut. El seu principal objectiu és professionalitzar grups de professionals, equips de recerca i startups que desenvolupin un joc seriós amb un repte relacionat amb la salut clarament identificat perquè siguin productivament eficients i inculcar-los una mentalitat empresarial.

 

DOS.- Promotors, Socis i Col·laboradors

SGLab és promogut per la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya.

Busquem hospitals, associacions, grups de recerca, entitats públiques i privades i startups, entre d’altres, perquè es converteixin en socis estratègics de SGLab. I comencem amb l’ajuda d’aquestes entitats relacionades amb la salut: Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS, Hospital de Bellvitge, Hospital de Viladecans i la Atenció Primària Metropolitana Sud.

Els col·laboradors estan disposats a rebre la cartera de SGLab al final de cada edició per tal de trobar noves oportunitats per continuar el desenvolupament de la solució relacionada amb la salut.

 

TRES.- Format del programa

Procés de sol·licitud
La 1a edició del programa SGLab comença l’1 de setembre del 2023.

Per inscriure’s al programa, els candidats han d’emplenar el formulari de sol·licitud accessible a través de la pàgina web de SGLab: https://seriousgameslab.com/

Procés de selecció
Un cop tancada la convocatòria, un grup d’experts revisaran totes les sol·licituds. Els millors candidats (uns 3) seran seleccionats com a equips incubats.

Programa d’incubació
El programa d’incubació SGLab té una durada de 4 mesos i es desenvolupa en línia encara que pot utilitzar l’espai físic present a Palo Alto Barcelona.

El programa defensa la producció i a) La millora del compromís; b) Una millor transferència educativa; c) Una adherència sostinguda al tractament com a resultat d’un canvi de comportament i d) La recopilació i el mesurament de proves, dins d’un context sanitari. La producció fa que els equips s’adonin de la importància d’aplicar metodologies àgils per millorar la gestió, la planificació i el rendiment dels projectes. Les seves fites es recorden entre cada equip i els gestors del programa a l’inici del programa. Només els equips que assoleixin els objectius de producció rebran accés al pilotatge en un context relacionat amb la salut.

Al final del programa d’incubació (3 mesos), els equips presentaran els seus jocs seriosos davant d’un jurat.

El nostre programa d’incubació consisteix a:

 • 10h de formació
  Oferim formació general centrada en producció, narrativa, gamificació, creativitat i així a més de formació específica personalitzada per a cada equip, en funció de les vostres necessitats. Tota la formació és realitzada per professionals.
 • 104h de tutoria
  Els equips tindran reunions setmanals amb experts que els donaran la seva opinió sobre els projectes i l’estratègia.
 • Seguiment setmanal de la producció
  Els directors de programa del SGLab, amb àmplia experiència en la indústria dels jocs seriosos i els plans de producció, mantindran reunions setmanals de seguiment amb cada equip amb l’objectiu d’ajustar les metodologies de producció “aviat i sovint” per maximitzar l’eficiència de l’equip.
 • 4 mesos d’espai per a reunions
  SGLab ofereix espai de reunió gratuït per als equips incubats. L’espai és a Palo Alto Barcelona.
 • Actes públics mensuals
  Atès que el SGLab pertany a una xarxa de programes d’incubació com GameBCN, els grups incubats podran assistir mensualment a actes públics relacionats amb les indústries complementàries per fomentar el desenvolupament i la creació de xarxes durant el programa.
 • Dia de demostració
  Al final del programa d’incubació, els equips presentaran el joc davant un jurat en un acte públic organitzat per SGLab. Els equips també hauran de presentar una maqueta o un tràiler del projecte, segons decideixin els directors de programa.

 

QUATRE.- Termini d’inscripció

Les inscripcions s’acceptaran a partir del 15 de juliol del 2023. El termini d’inscripció al programa finalitza l’1 de setembre a les 23:00 (CET).

 

CINC.- Participació i inscripció

Participació
Poden participar al programa grups, equips i startups, independentment de la seva ubicació geogràfica o que s’hagin constituït legalment com a empresa. Han de presentar la seva candidatura amb un joc seriós, independentment de la fase de desenvolupament.

Els membres de l’equip han de ser els únics autors del joc seriós.

Inscripció
La inscripció només s’accepta emplenant completa i veraçment un formulari de sol·licitud al lloc web de SGLab https://seriousgameslab.com/ i enviant-lo. La inscripció al lloc web és accessible fent clic al banner “Apply”.

L’Organització es reserva el dret de desqualificar immediatament qualsevol candidat que faciliti informació falsa o incompleta, amb el qual no es pugui contactar o la sol·licitud de la qual es presenti fora del termini especificat o fora de termini. Per tant, no s’exigirà cap prova d’enviament ni confirmació de lliurament.

Així mateix, l’Organització es reserva el dret de desqualificar immediatament qualsevol sol·licitant que intenti inscriure’s més d’una vegada, utilitzant múltiples identitats o diferents, formats, registres, adreces o qualsevol altre mitjà.

Així mateix, l’Organització es reserva el dret a verificar i validar la informació facilitada en qualsevol moment ia requerir tota la documentació que consideri necessària a aquest efecte.

 

SIS.- Normes

 • Els jocs seriosos que es presentin hauran de ser originals i no haver estat desenvolupats, ni parcialment ni totalment, per cap persona o entitat aliena al projecte, havent de ser producte dels coneixements i/o experiència personal de les persones que ho integren. L’Organització es reserva el dret de verificar la identitat dels participants i el compliment dels requisits del programa.

 • Així mateix, l’Organització es reserva el dret d’excloure de la present promoció qualsevol participant, en cas d’irregularitat o abús en la seva participació, sense que se’n derivi reclamació o dret de cap naturalesa a favor de la persona exclosa així.

 • SGLab no té cap requisit pel que fa al tema del joc seriós; no obstant això, no pot contenir cap material il·legal, difamatori, sexista, racista, xenòfob, discriminatori, pornogràfic o degradant, ni material que infringeixi altrament els drets dels altres, sigui immoral o no afavoreixi el manteniment de l’ordre públic. L’Organització es reserva el dret de no acceptar cap joc seriós el contingut del qual sigui inapropiat o il·legal.

 • En inscriure’s a aquest programa, els participants garanteixen i declaren que el seu projecte és original i no conté material que pugui infringir els drets de tercers, inclosos els drets d’autor, els drets de marca, els drets a la intimitat o la publicitat, i no contravé cap llei pertinent actualment en vigor.

 • No podran participar al programa els projectes que incloguin la menció o l’ús de continguts protegits per drets d’autor, inclosos, entre d’altres: jocs seriosos o de vídeo, música, pel·lícules, llibres, televisió, programació, etc., sense l’autorització expressa i per escrit del titular o els titulars dels drets esmentats.

 • No podran participar al programa els projectes que continguin material que atempti contra els drets de tercers, entre d’altres: material que vulneri el dret de qualsevol persona a la intimitat, la publicitat, la protecció de marca, o els drets de propietat industrial o qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual de qualsevol persona. Per tant, per poder participar en el programa, un projecte no ha d’incloure marques, logotips, insígnies, emplaçament de productes, fotografies, art, escultura o música subjectes a propietat o drets d’explotació de tercers sense l’autorització per escrit del propietari o titular dels drets corresponents. L’Organització es reserva el dret de verificar que s’ha obtingut el permís requerit.

 • Si un projecte presentat inclou una persona identificable, el participant haurà de certificar que ha obtingut el permís exprés d’aquesta persona per aparèixer al treball presentat al programa. L’Organització es reserva el dret de desqualificar qualsevol treball o projecte si no compleix els requisits establerts anteriorment o si considera que el projecte és inadequat per publicar-lo.

 • Tots els projectes respectaran i protegiran la privadesa de les dades dels pacients i/o participants seguint els termes de la legislació aplicable.

 

SET.- Procés de selecció

Comitè de selecció

Les sol·licituds presentades seran avaluades per un comitè format per membres de les diferents entitats que promouen o col·laboren amb SGLab.

Equip SGLab

 • Externs: Promotors i socis estratègics de l’edició actual de SGLab.
 • Aquest comitè s’encarregarà de seleccionar els equips acceptats al programa d’incubació.

La decisió de la comissió serà inapel·lable i els participants no podran presentar cap reclamació contra ella.

Procés de preselecció

Hi haurà un primer procés de selecció per a:

 • Descartar les sol·licituds que no compleixin els requisits mínims de qualitat
 • Seleccionar les millors idees/propostes de jocs seriosos

En aquesta fase de preselecció, que es completarà en línia mitjançant un formulari de votació facilitat a tots els membres del comitè, es puntuaran els aspectes següents:

 • Justificació de l’originalitat de la solució.
 • Indicadors i mesuraments fiables per proporcionar mesures i proves.
 • Viabilitat relacionada amb l’adherència al tractament.
 • Escalabilitat de la solució.
 • Realisme de la solució i aplicabilitat.
 • Diversitat a l’equip.
 • Coherència de l’equip.
 • Experiència i coneixements especialitzats (salut).
 • Connexió amb els públics específics que s’hagin determinat.
 • Connexió amb els reptes relacionats amb la salut determinats pel programa.
 • Etapa del joc seriós, viabilitat i presentació potencial d’una anàlisi de mercat.

 

Procés de selecció

Als 3 equips que obtinguin la puntuació més alta a la fase de preselecció se’ls podrà demanar que proporcionin més informació sobre les idees, propostes i/o desenvolupaments de jocs seriosos que hagin presentat.

Si un dels equips acceptats declinés la seva participació a SGLab per qualsevol motiu, es contactarà automàticament amb el següent projecte de la classificació perquè s’uneixi a SGLab.

L’Organització anunciarà els equips seleccionats per formar part de SGLab als seus canals de xarxes socials ia la seva pàgina web abans de l’inici dels programes, i posteriorment es posarà en contacte amb cada equip seleccionat per organitzar l’arrencada del programa d’incubació al setembre.

 

VUIT.- Requisits dels equips seleccionats

In order to participate in the SGLab incubation program, teams must fulfil the following requirements:

 • Teams must add the SGLab logo to their website and mention the incubation program on their social networks no less than twice during the program and leave the logo on the website as “accelerated by SGLab” once the program is finished.
 • Teams will be required to adopt agile production methodologies and achieve production goals based on the instructions of SGLab’s Program Managers, mentors and trainers.
 • Teams must publish a mockup demo and/or trailer of their serious game for the public event Demo Day, held in December (exact date to be determined), if requested by Program Managers. Program Managers will always hold the best interest of teams in mind, based on the opinion of SGLab’s network of publishers and promoters.

Failure to meet SGLab program requirements will result in grant reallocation toward the improvement of the team’s production or marketing pipeline, as Program Managers see fit.

 

NOU.- Drets d’imatge

En cas que un treball presentat al programa SGLab sigui seleccionat com a candidat, l’autor o autors del projecte autoritzen SGLab i tots els promotors i col·laboradors del programa a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms i la seva imatge en qualsevol activitat relacionada amb el programa, sense que aquest ús doni dret a l’autor o autors a rebre compensació o benefici de cap tipus. Els sol·licitants autoritzen expressament SGLab i tots els promotors i socis del programa a publicar en qualsevol mitjà offline o online les referències que considerin oportunes respecte a les obres seleccionades.

 

DEU.- Propietat intel·lectual

Els drets sobre els jocs seriosos presentats a SGLab seran propietat de tots els membres de cada equip. L’Organització no tindrà cap dret sobre el desenvolupament dels jocs seriosos inscrits a SGLab. L’Organització tindrà dret a publicitar una demo per a l’esdeveniment de networking d’editors del Demo Day de SGLab a la pàgina web de SGLab.

 

ONZE.- Frau.- Modificacions de l’estructura del programa.- Cancel·lació del programa.-

L’Organització es reserva el dret a desqualificar els participants que incompleixin aquestes Normes i/o que actuïn fraudulentament o d’una manera que pugui perjudicar altres participants.

Si l’Organització o qualsevol altra entitat implicada professionalment en aquest programa detecta alguna irregularitat o sospita que un participant impedeix o obstaculitza el bon funcionament del programa, canvia la seva participació mitjançant l’ús de qualsevol recurs informàtic o realitzi actes fraudulents que impedeixin que el programa sigui completament transparent, l’Organització es reserva el dret a desqualificar immediatament aquell participant; una decisió de l’organització en virtut d’aquesta Regla serà definitiva i no pot ser objecte de recurs. En aquests casos, l’Organització pot presentar diligències o reclamacions i fer les mesures relacionades amb qualsevol possible delicte que pugui obrir l’Organització.

Al entrar en aquest programa, cada participant confirma que accepta aquests termes i condicions íntegrament. L’acceptació dels termes i condicions implica que la persona que els accepta els compleixi.

L’Organització es reserva el dret a modificar aquests termes i condicions sense previ avís i amb efectes immediats, i avisarà als participants de qualsevol canvi, que es pugui veure al lloc web del programa en qualsevol moment.

En cas que aquest programa no es pugui dur a terme, ja sigui per detecció de fraus, errors tècnics, força major o qualsevol altre motiu aliè a l’Organització, l’Organització podrà cancel·lar el programa i, per tant, no incorrerà en cap responsabilitat o obligació cap a ningun participant de qualsevol naturalesa.

Qualsevol problema relatiu a la interpretació d’aquestes normes i/o funcionament del programa serà resolt finalment i definitivament per l’Organització, basant-se en els principis d’aquests termes i condicions.

 

DOTZE.- Política de privadesa i informació sobre protecció de dades


Control de dades


PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L. amb CIF B-66585613 i domicili

social a Plaça Pau Vila, 1, Edifici Palau de Mar, Oficina SA1, 08039 Barcelona

Propòsit

Processament de les vostres dades respecte a la vostra participació en aquest programa.

Bases legals

Consentiment de l’interessat.

Drets

Té drets d’accés, rectificació i esborrament de les seves dades personals i drets de portabilitat de dades i restricció de tractament que s’inclouen a la informació addicional.

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), pot exercir el seu dret a no rebre informació comercial a través de suports electrònics a GSC@gamebcn.co  

Informació addicional

Podeu visualitzar informació detallada addicional sobre la protecció de dades al nostre lloc web: https://peninsula.co/terms/                                    

 

TRETZE.- Llei aplicable

El programa s’executarà en aquestes condicions i també està subjecte a la Llei d’Espanya.

 

CATORZE.- Acceptació de les normes i la jurisdicció

La participació en aquest programa implica l’acceptació plena d’aquests termes i condicions i la submissió expressa a qualsevol decisió interpretativa presa per l’organització. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en matèria d’interpretació i implementació d’aquests termes i condicions, els participants i l’Organització, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que pogués estar a l’abast d’aquestes, se sotmetran a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de la Ciutat de Barcelona.